ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ:

Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς, τιμολογούμε ΑΦΟΥ παραδόσουμε ολοκληρωμένη και λειτουργική μια φάση του έργου, ώστε η ιστοσελίδα σας άμεσα να ανταποδίδει την επένδυση που έχετε κάνει.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ιστοσελίδα που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και πλήρως την ολοκληρωμένη εικόνα της ιστοσελίδας που θα βλέπει ένας υποψήφιος πελάτης που σας εντόπισε από το υπολογιστή του στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει δηλαδή τον ουσιαστικότερο όρο για να απευθυνθείτε στο διαδίκτυο.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ/TABLETS

Πρόκειται για εξέλιξη της στατικής ιστοσελίδας. Υλοποιούνται εναλλακτικοί σχεδιασμοί και αυτοματισμοί της υφιστάμενης ιστοσελίδας, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής που χειρίζεται ο υποψήφιος πελάτης σας. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα παραμένει φιλική στην ανάγνωση, είτε σε υπολογιστή, είτε σε κινητό, είτε σε tablet.

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Πρόκειται για ιστοσελίδα που τα περιεχόμενά της αλλάζουν κατά βούληση από εσάς, μέσω διαδικτυακού προγράμματος που θα σας παραδώσουμε. Περιλαμβάνεται ωριαία εκπαίδευση στις ε­γκα­τα­στά­σεις σας.

ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ/BLOG ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν νέα, απόψεις, ει­δη­σε­ο­γρα­φία, αλλά μπορούν και να αναπτυχθούν σαν δυναμικές ιστοσελίδες με σταθερά στοιχεία και νέα μιας επιχείρησης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΥΠΟΥ E-SHOP

Πρόκειται για δυναμική ιστοσελίδα, με αναβάθμιση του δυναμικού προγράμματος, ώστε να δη­μι­ου­ργεί­ται ένα επιπλέον σημείο πώλησης των προϊόντων σας, στο διαδίκτυο. Πε­ρι­λα­μ­βά­νε­ται η τοποθέτηση των 100 πρώτων προϊόντων σας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

άμεση επικοινωνία μαζί μας: 210.88.40.217

Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα στο:
247pcservice.gr@gmail.com