ΕΠΙΣΚΕΥΗ DESKTOP/LAPTOP & SERVER

ΕΠΙΣΚΕΥΗ HARDWARE

  • Η πρωτογενής αναγνώριση προβλήματος, γίνεται κατά την κλήση σας και άμεσα κλείνετε ραντεβού για αποστολή τεχνικού.
  • Αποστολή τεχνικού στο χώρο σας.
    • Οριστική αναγνώριση προβλήματος
    • Συνεννόηση με τεχνικό για το κόστος αποκατάστασης με κατάλληλη συσκευή, άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο.
  • Αντικατάσταση χαλασμένων εξαρτημάτων με τα κατάλληλα & παραμετροποίηση με το Λειτουργικό Σύστημα του υπολογιστή σας.
  • Αποσύνδεση και παραλαβή χαλασμένων ή αποτυχημένων εξαρτημάτων (π.χ. σκληροί δίσκοι). Κατόπιν επανασύνδεση επισκευασμένων εξαρτημάτων στον υπολογιστή σας, σε δεύτερο χρόνο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

άμεση επικοινωνία μαζί μας: 210.88.40.217

Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα στο:
247pcservice.gr@gmail.com