ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και σύνδεση με router διαδικτύου
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης διαδικτυακού σήματος
 • Εγκατάσταση οικιακού δικτύου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Σχεδίαση και τοποθέτηση δομημένης καλωδίωσης σε καινούρια ή κατασκευασμένα κτίρια
 • Τοποθέτηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση τερματισμού καλωδίων σε racks
 • Δρομολόγηση traffic, σύνδεση habs και routers, με τα τερματικά και τον/τους server του δικτύου
 • Tοποθέτηση, ρύθμιση και παραμετροποίηση ασύρματης δικτύωσης, μέσω κα­τευ­θυ­ντή­ριων κεραιών
 • Σύνδεση και ρύθμιση του server για την ολοκλήρωση του δικτύου

Σημαντικότερα Έργα

 • 2004 Δήμος Νάξου: Εγκατάσταση ολοκληρωμένου δικτύου. Δομημένη καλωδίωση, πρίζες δικτύου, rack για την φιλοξενία δυο Server
 • 2005 Δήμος Νάξου: Διαδικτυακή σύνδεση προ­βλή­τας. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση κα­τε­υθυ­ντή­ριας κεραίας.
 • 2007 Δήμος Αμοργού: Σύνδεση Αιγιάλης Αμοργού. Eγκατάσταση και παραμετροποίηση κατευθυνόμενης κεραίας.
 • 2009 Υπουργείο Παιδείας: Εγκατάσταση συ­στή­μα­τος μετάδοσης θεμάτων. Σύστημα μετάδοσης θε­μά­των Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Κυκλάδες
 • 2010 Δήμος Νάξου: Εγκατάσταση συστήματος με­τά­δο­σης θεμάτων. Σύστημα μετάδοσης θεμάτων Πα­νελ­λα­δι­κών Εξετάσεων στις Κυκλάδες

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

άμεση επικοινωνία μαζί μας: 210.88.40.217

Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί μας, στείλτε μας μήνυμα στο:
247pcservice.gr@gmail.com